فهرست بهترین کانال های رشته شبکه و نرم افزار رایانه:

(فیلم های کتاب و ضمن خدمت - تحقیق های بیشتر برای هنرجو - پاسخ فعالیت ها -فیلم های کمک آموزشی - مثال های بیشتر - آزمون های عملی و...)

 "  پایه 12  "

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه 12:

https://sapp.ir/nasbonegahdari

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه 12:

https://sapp.ir/tejaraterayane

ادامه مطلب
منبع : فناوری اطلاعات و ارتباطات |معرفی کانالهای رشته کامپیوتر
برچسب ها : پایه ,شبکه ,https sapp